• Официальный комментарий
    Avatar
    Permanently deleted user

    Xin chào, Chúng tôi rất sẵn lòng trợ giúp vì vậy vui lòng gửi cho chúng tôi một dòng tại đây https://support.swiftkey.com/hc/en-us/requests/new với bất kỳ thông tin / ảnh chụp màn hình bổ sung nào có thể hữu ích và chúng tôi sẽ xem nếu chúng tôi có thể cùng nhau tìm ra những gì đang xảy ra!

    Действия с комментариями Постоянная ссылка